1% dla ZHP


O Hufcu

Komenda

Namiestnictwa

Tyskie ?rodowiskaSzczepy

Facebook

Aktualnie online

· Gości online: 1

· Użytkowników online: 0

· Łącznie użytkowników: 135
· Najnowszy użytkownik: Perelka


Kalendarz

<< Marzec 2021 >>
Po Wt Śr Cz Pi So Ni
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

Logowanie

Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło

Shoutbox

Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

22-02-2016 05:56
Najbli?sza odprawa dru?ynowych 17 marca...

26-10-2015 08:35
Druhny i Druhowie, w downloadzie - najnowszy rozkaz z list? os?b posiadaj?cych czynne prawo wybprcze.

13-04-2015 19:19
Przypominamy o odprawie... To ju? najbli?sza ?roda Smile

10-04-2015 11:27
Czy mamy jaki? problem z serwerami?strony nie dzia?aj?

06-03-2015 10:34
Uwaga dru?ynowi. Skan polisy w artyku?ach w dziale vademecum dru?ynowego

02-12-2014 11:29
Druhny i Druhowie przypominam o terminie zg?oszenia swojego udzia?u w spotkaniu op?atkowym Wink

15-10-2014 08:45
U W A G A !!! Przypominam o dzisiejszej odprawie dru?ynowych i przybocznych.

Linki

ZHP


Chor?giew ?l?ska

BIP


Gratulacje

Serdeczne gratulacje z okazji otrzymania Medalu Komisji Edukacji Narodowej dla druhen
phm. Danuty Makowiec oraz phm. Danuty Chudzikowskiej :-) !

Namiestnictwo zuchowe

Zapraszam kadr? gromad zuchowych na spotkanie namiestnictwa, kt?re odb?dzie si? w ?rod? po odprawie.

namiestniczka D. Makowiec.

kurs przewodnikowski

Czuj Duch,

Czy by?yby ch?tne osoby na weekendowy kurs przewodnikowski organizowany w naszym Hufcu?
Organizowaliby?my go na jesie?-zim?.

Ewentualnych ch?tnych prosimy o maila na ksztalcenie@zhptychy.pl
Je?li zbierze si? odpowiednia ilo?? os?b to kurs si? odb?dzie :)

Uwaga Dru?ynowi i Kwatermajstry :)

Ju? od 15 pa?dziernika zaczynamy w naszym hufcu inwentaryzacje. Ju? w najbli?szych dniach oczekujcie kontaktu ze strony hufcowej komisji inwentaryzacyjnej (albo sami si? z ni? skontaktujcie) Tak wi?c to dobry pow?d rozpocz?cia przegl?du sprz?tu i wyposa?enia dru?yn.

HKSI

Zapraszamy na zbi?rk? HKSI, kt?ra odb?dzie si? w poniedzia?ek 12 pa?dziernika o godzinie 19.00 w hufcu.


Osoby pragn?ce otworzy? lub zamkn?? pr?b? instruktorsk?:

prosimy przes?a? program pr?by lub raport z pr?by (w przypadku zamkni?cia) co najmniej 5 dni przed zbi?rk? HKSI, na adres

ksi[at]zhptychy.pl


Prosz? o informacj? o ch?ci pojawienia si? na HKSI mailem lub inn? form? komunikacji.


Polecam tak?e zapozna? si? z kategori? "Komisja Stopni Instruktorskich" w dziale Download - gdzie znajduj? si? wszystkie potrzebne wzory pr?b, raport?w, itp :)

Uwaga Uwaga
Prosz? o zg?oszenia udzia?u do dh Bogusi Miernik do 30.09.2015r.
W kursie mog? wzi?? udzia? tak?e osoby nie spe?niaj?ce zapisanych wymaga?, ale przewidziane na funkcje lub je pe?ni?ce - np. przyboczni, po otrzymaniu zgody Komendantki Hufca. W tym przypadku otrzymaj? oni dyplom uczestnictwa w kursie.

Czuwaj!
dh. Bogusia Miernik

Zg?oszenia pod linkami:

Link Kurs DH
Link Kurs DSH
Link Warsztaty Zuchy

A wydrukowan? i wypisan? ankiet? do dh Bogusi:

Ankieta zg?oszeniowa

Dodatkowo, w ramach tego samego projektu w dniach 18.10 i 24.10 odb?d? si? Warsztaty przeznaczone dla czynnych funkcyjnych zuchowych (dru?ynowi i przyboczni). Zg?oszenia w linku powy?ej a ankieta wydrukowana te? w?druje do dh Bogusi.

PO HIPie :)W dniu wczorajszym odby?a si? kolejna edycja Harcerskiej Imprezy Plenerowej w O?rodku Harcerskim Skaut w Chorzowie. Tym razem w imprezie wzi??y udzia? II Tyski Szczep Harcerski "Horyzonty" oraz XXVII Szczep Harcerski z Bierunia. ??cznie hufiec reprezentowa?o 49 os?b :)

KONKURS
G?rno?l?skie Przedsi?biorstwo Wodoci?g?w SA
og?asza konkurs fotograficzny pt „ Woda – nasz ?l?ski skarb”
na zdj?cia inspirowane, nale??cymi do Sp??ki, obiektami s?u??cymi do pozyskiwania,
uzdatniania oraz przesy?ania wody. Termin nadsy?ania prac mija 26 wrze?nia 2015 roku.

INFORMACJEDruhny i Druhowie Dru?ynowi oraz Instruktorzy :)
Przypominam, i? druhna programowiec hufca hm.Bogusia Miernik
da?a Nam trzy zadania mi?dzyodprawowe:)

ODPRAWASerdecznie zapraszamy dru?ynowych, przybocznych i instruktor?w na odpraw? kadry hufca, kt?ra odb?dzie si? w najbli?sz? ?rod? o 17.30 w hufcu.
Odpraw? poprowadzi druhna Bogusia Miernik, kt?rej warto zg?osi? ew.nieobecno?ci.
Przypominamy tak?e dru?ynowym, wybieraj?cym si? na HIPa, i? jest to ostateczny termin do zatwierdzenia kart biwakowych.

XIII Zaczarowane Zuchowe Tuptanie

Hufiec Ziemi Rybnickiej oraz referat Zuchowy Chor?gwi ?l?skiej serdecznie zapraszaj? Gromady Zuchowe na XIII Zaczarowane Zuchowe Tuptanie, kt?re odb?dzie si? 9-11 .10.2015 r. w Szkole Podstawowej nr 20 im. Harcerzy Buchalik?w w Rybniku - Gotartowicach. Regulamin oraz karta zg?osze? TUTAJ.
Wygenerowano w sekund: 0.04
4,141,521 unikalne wizyty