1% dla ZHP


O Hufcu

Komenda

Namiestnictwa

Tyskie ?rodowiskaSzczepy

Facebook

Aktualnie online

· Gości online: 1

· Użytkowników online: 0

· Łącznie użytkowników: 135
· Najnowszy użytkownik: Perelka


Kalendarz

<< Kwiecień 2021 >>
Po Wt Śr Cz Pi So Ni
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    

Logowanie

Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło

Shoutbox

Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

22-02-2016 05:56
Najbli?sza odprawa dru?ynowych 17 marca...

26-10-2015 08:35
Druhny i Druhowie, w downloadzie - najnowszy rozkaz z list? os?b posiadaj?cych czynne prawo wybprcze.

13-04-2015 19:19
Przypominamy o odprawie... To ju? najbli?sza ?roda Smile

10-04-2015 11:27
Czy mamy jaki? problem z serwerami?strony nie dzia?aj?

06-03-2015 10:34
Uwaga dru?ynowi. Skan polisy w artyku?ach w dziale vademecum dru?ynowego

02-12-2014 11:29
Druhny i Druhowie przypominam o terminie zg?oszenia swojego udzia?u w spotkaniu op?atkowym Wink

15-10-2014 08:45
U W A G A !!! Przypominam o dzisiejszej odprawie dru?ynowych i przybocznych.

Linki

ZHP


Chor?giew ?l?ska

BIP


Sk?adki

Przypominam o konieczno?ci zap?acenia sk?adek instruktorskich - na koniec wrze?nia b?dzie zaliczana s?u?ba instruktorska za ten rok.

Przypominam r?wnie? o zap?aceniu sk?adek dru?yn za kolejny kwarta?.

Czuwaj !
Komendantka Hufca

Nowy rok harcerski

A wi?c sta?o si?... Zaczynamy nowy harcerski rok. Jaki b?dzie dla naszych Gromad i Dru?yn. Co przyniesie ?
Kome3nda Hufca Ziemi Tyskiej serdecznie ?yczy wszystkim zuchom i harcerzom wielu przyg?d na harcerskim szlaku. Niech jest ostro ale i bezpiecznie...

Czuwaj !

Do??cz do dru?ynyW

Informacja

W dniu 01/09/2015 zast?pca Komendantki Hufca druh harcmistrz Janusz Abramowicz wraz z delegacj? I Szczepu Harcerskiego, na zaproszenie Pani Dyrektor Szko?y Podstawowej nr 10 wzi?li, udzia? w inauguracji roku szkolnego 2015/2016, kt?re odby?y si? w Szkole Podstawowej nr 10 w Tychach.

Zg?oszenia na HIP

Uwaga Druhny i Druhowie !
Udzia? gromad i dru?yn w tegorocznym HIP-ie odbywa si? na zasadach zg?oszenia biwaku w macierzystej komendzie hufca - nale?y pami?ta? o ubezpieczeniu. Program przygotowywany jest pod k?tem pion?w metodycznych i konieczne jest zapewnienie odpowiedniej ilo?ci opiekun?w. Wi?cej informacji wraz z formularzem zg?oszenia na stronie: Zg?aszanie na HIP
Przypominam, ?e pomimo wypisania formularza zg?oszeniowego bezpo?rednio do chor?gwi, nale?y zg?osi? udzia? gromady/ dru?yny do druhny Bogusi Miernik.

HARCERSKA IMPREZA PLECEROWA 2015Komenda Choragwii Slaskiej ma zaszczyt zaprosi?
wszystkie gromady i druzyny
na Harcersk? Impreze Plenerow? pt "Wielka Gra",
kt?ra odb?dzie si? 19 wrzesnia na terenie O?rodka Harcerskiego w Parku w Chorzowie.

Pro?ba o pomoc

Druhny i Druhowie!

Og?aszam alarm dla Waszych serc!

Damian jeden z Zuch?w nale??cych do Naszego Szczepu ju? za nied?ugo ma szans? na rozpocz?cie leczenia, kt?re pomo?e mu w tym aby m?g? normalnie funkcjonowa?. Aby m?g? chodzi?. Jedyne czego potrzeba to Naszego wsparcia!

Zapraszam ka?dego harcerza i zucha nale??cego do Szczepu aby pokaza? ten artyku? swoim rodzicom i zamiast kieszonkowego w tym miesi?cu wys?a? te pieni?dze na leczenie dla Damiana!
Cel zbi?rki: sfinansowanie 2/3 kosztu leczenia w Behandlungszentrum Aschau w Niemczech
Czas zbi?rki: 10 lipca - 9 wrze?nia 2015 r.
Dajcie zna? znajomym, kolegom ze szko?y i najbli?szym. Poka?my, ?e jeste?my razem z nim!
"Prawdziwy autorytet tworzy tylko osobisty przyk?ad, prawdziwo?? czyn?w, odpowiedzialno??, porz?dek, konsekwencja." Stefan Mirowski

Wi?cej informacji na stronie: http://pomagam.caritas.pl/damianek-pomozmy-mu-chodzic-wraz-z-fundacja-beckenbauera/

Komendant III Szczepu Harcerskiego "Argemonia"

pwd. Antoni Rzeszuto

SWI?TO WOJSKA POLSKIEGO


Wojskowa Komenda Uzupe?nie? w Tychach
oraz
Miejskie Centrum Kultury w Tychach
zapraszaj? 5 sierpnia na uroczyste obchody ?wi?ta Wojska Polskiego na Placu pod ?yraf?.
Wakacje...

Komenda Hufca Ziemi Tyskiej ?yczy wszystkim zuchom i harcerzom udanych wakacji. Warto pami?ta? ?e Jeste?cie Harcerkami i Harcerzami. Warto, korzystaj?c z wi?kszej ilo?ci czasu po?wi?ci? go troch? wi?cej ni? zwykle na s?u?b?, prac? nad sob?, zrozumienie Prawa Harcerskiego...
Bo jak si? ju? jest Harcerk? czy Harcerzem to na ca?ego, ca?ym ?yciem...

Uwa?ajcie na Siebie i do zobaczenia we wrze?niu...

Przy okazji informujemy ?e podczas wakacji w hufcu nie b?dzie ?rodowych dy?ur?w. W razie potrzeby mo?na si? skontaktowa? z Druhn? Komendantk? Hufca i Druchn? Skarbnik telefonicznie...

Czuwaj !

HIP

Komenda ?l?skiej Chor?gwi ZHP w Katowicach informuj?, ?e Harcerska Impreza Plenerowa 2015, odb?dzie si? w Parku ?l?skim w dniu 19.09.2015r., w godzinach 10:00-17:00.

Motywem przewodnim b?dzie „Wielka Gra”.

Zostan? og?oszone wyniki konkursu propozycji programowej "W 4 strony ?wiata" - zach?camy do udzia?u w tym konkursie.

Zg?oszenia ?rodowisk prosz? kierowa? do dh. Bogusi.

Komendantka Hufca

Szkolenie Poczt?w Sztandarowych

SzkoleniaW dniu 20.06.2015(sobota) o godz.10.00 odb?dzie si? szkolenie poczt?w sztandarowych. Zbi?rka w harc?wce I szczepu( S.P. nr 35). Poczty min.4-osobowe w pe?nym umundurowaniu. Potwierdzenie obecno?ci prosz? zg?asza? u dh.Janusza Abramowicza (tel.603890869) Czuwaj!
Wygenerowano w sekund: 0.04
4,156,855 unikalne wizyty