1% dla ZHP


O Hufcu

Komenda

Namiestnictwa

Tyskie ?rodowiskaSzczepy

Facebook

Aktualnie online

· Gości online: 1

· Użytkowników online: 0

· Łącznie użytkowników: 135
· Najnowszy użytkownik: Perelka


Kalendarz

<< Kwiecień 2021 >>
Po Wt Śr Cz Pi So Ni
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    

Logowanie

Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło

Shoutbox

Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

22-02-2016 05:56
Najbli?sza odprawa dru?ynowych 17 marca...

26-10-2015 08:35
Druhny i Druhowie, w downloadzie - najnowszy rozkaz z list? os?b posiadaj?cych czynne prawo wybprcze.

13-04-2015 19:19
Przypominamy o odprawie... To ju? najbli?sza ?roda Smile

10-04-2015 11:27
Czy mamy jaki? problem z serwerami?strony nie dzia?aj?

06-03-2015 10:34
Uwaga dru?ynowi. Skan polisy w artyku?ach w dziale vademecum dru?ynowego

02-12-2014 11:29
Druhny i Druhowie przypominam o terminie zg?oszenia swojego udzia?u w spotkaniu op?atkowym Wink

15-10-2014 08:45
U W A G A !!! Przypominam o dzisiejszej odprawie dru?ynowych i przybocznych.

Linki

ZHP


Chor?giew ?l?ska

BIP


Funkcyjny Biwak Integracyjny

W niedziel? dobieg?a ko?ca kolejna edycja Funkcyjnego Biwaku Integracyjnego. Mieli?my okazj? wsp?lnie pokonywa? trudy w?dr?wki, wspomina? stare harcerskie czasy przy d?wi?kach gitar i dzieli? si? kulinarnymi zdolno?ciami. Dzi?kuje Wam za uczestnictwo i wsp??tworzenie tego biwaku. Mam nadziej?, ?e uda si? nam to powt?rzy? jesieni? :)
phm Wojciech Czarnota

ZAPROSZENIE

9 Harcerska Druzyna Wodna "Konie morskie" Oddzia?u Szturmowego Marynarzy kpt. Roberta Oszka
ma zaszczyt zaprosi? by?ych i obecnych cz?onk?w dru?yny, oraz przyjaci?? w innych dru?yn
na obchody z okazji 30 lecia dru?yny, kt?re odb?d? si? w najbli?sz? niedziele w godz.14-21 w O.W Paprocany. W planie m.in apel, regaty, zaj?cia programowe na teernie o?rodka, oraz ognisko. Serdecznie zapraszamy Czuwaj- Ahoj!

P.S Spotykamy si? o godz.14 przy wej?ciu obok piramidy
dru?ynowa
pwd.Oktawia Noras

HKSI

Zapraszamy na zbi?rk? HKSI, kt?ra odb?dzie si? w poniedzia?ek 8 czerwca o godzinie 18.00 w hufcu.


Osoby pragn?ce otworzy? lub zamkn?? pr?b? instruktorsk?:

prosimy przes?a? program pr?by lub raport z pr?by (w przypadku zamkni?cia) co najmniej 5 dni przed zbi?rk? HKSI, na adres

ksi[at]zhptychy.pl


Prosz? o informacj? o ch?ci pojawienia si? na HKSI mailem lub inn? form? komunikacji.


Polecam tak?e zapozna? si? z kategori? "Komisja Stopni Instruktorskich" w dziale Download - gdzie znajduj? si? wszystkie potrzebne wzory pr?b, raport?w, itp :)

ODPRAWA


DRUHNY I DRUHOWIE
Przypominam, i? w ka?d? trzeci? ?rod? miesi?ca o godz.17.30 w hufcu odbywaj? si? spotkania kadry.

Na spotkania zapraszamy serdecznie instruktor?w, dru?ynowych, przybocznych lub osob? wyznaczon?
przez dru?ynowego. Ewentualn? nieobecno?? nale?y z wyprzedzeniem zg?osi? dh.Bogusi Miernik.
Warto r?wnie? donie?? meldunki dru?yn i plany pracy.
SZANUJMY SIEBIE NAWZAJEM, ka?dy szanuje siebie i sw?j czas !

badanie

Strategia Rozwoju ZHP uchwalona przez 37. Zjazd Nadzwyczajny ZHP stawia w centrum dru?ynowego i dru?yn?. Dzia?ania podejmowane przez hufce oraz chor?gwie powinny wspiera? prac? dru?ynowego i dru?yny. Chcemy zbada? jak Wy, dru?ynowi oceniacie realizacj? Strategii Rozwoju ZHP. W panelu badawczym ZHP stworzyli?my ankiet?, kt?ra pozwoli Wam oceni? realizacj? Strategii Rozwoju ZHP.
Dzi?ki Waszemu zaanga?owaniu b?dziemy mogli oceni?, czy Strategia Rozwoju ZHP realizowana jest na odpowiednich szczeblach organizacji i czy dru?ynowy jest wspierany w wychowaniu harcerzy i stawianiu im wyzwa?. Zebranie wynik?w badania pozwoli oceni? poziom wdro?enia Strategii Rozwoju ZHP. Zapraszamy ka?dego dru?ynowego do szybkiej rejestracji w panelu badawczym ZHP oraz wype?nienia ankiety.
http://panel.zhp.pl/


hm. Justyna Sikorska, szef Biura GK ZHP, cz?onkini GK ZHP

FBI

Kolejny biwak funkcyjnych przed nami
Ju? 30-31 maja kolejne FBI. Tym razem zdobywamy g?ry. Cel Sopotnia Wielka – chatka budowla?c?w. W planie w?dr?wka po g?rach, integracja przy ognisku/kominku, wsp?lne rozmowy do bia?ego rana. Dla mniej wytrawnych turyst?w przewidziane s? dopo?udniowe zaj?cia alternatywne. Zg?oszenia do dnia 15 maja.

HKSI

Zapraszamy na zbi?rk? HKSI, kt?ra odb?dzie si? w poniedzia?ek 11 maja o godzinie 18.00 w hufcu.


Osoby pragn?ce otworzy? lub zamkn?? pr?b? instruktorsk?:

prosimy przes?a? program pr?by lub raport z pr?by (w przypadku zamkni?cia) co najmniej 5 dni przed zbi?rk? HKSI, na adres

ksi[at]zhptychy.pl


Prosz? o informacj? o ch?ci pojawienia si? na HKSI mailem lub inn? form? komunikacji.


Polecam tak?e zapozna? si? z kategori? "Komisja Stopni Instruktorskich" w dziale Download - gdzie znajduj? si? wszystkie potrzebne wzory pr?b, raport?w, itp :)

kurs

Chor?gwiana Szko?a Instruktorska
zaprasza na
Kurs Komendant?w Szczep?w
„Paj?czyna”

Miejsce:
 Szko?a Instruktorska w O?rodku Harcerskim w Chorzowie.
Terminy:
 2 weekendy: 22-24.05.2015 r. oraz 12-13.06.2015 r.
Cena:
 100 z? dla instruktor?w z Chor?gwi ?l?skiej, 130 z? dla instruktor?w spoza chor?gwi.
Komendant:
 hm. Micha? Rzepka BOKK 403/2011
Kontakt:
 michal.rzepka@slaska.zhp.pl
Warunki uczestnictwa:
 uko?czone 18 lat,
 stopie? podharcmistrza lub uko?czony kurs podharcmistrzowski
 op?acone sk?adki cz?onkowskie,
 zgoda komendanta hufca,
 zaliczona s?u?ba instruktorska.
Zg?oszenia przyjmowane s? wy??cznie poprzez formularz dost?pny pod adresem:
https://kurs_komendantow_szczepow.zgloszenia24.pl/
Ka?dy instruktor po zakwalifikowaniu otrzyma informacj? potwierdzaj?c? przyj?cie na kurs.

EWIDENCJA EZHPDruhny i Druhowie Dru?ynowi,

w zwi?zku z faktem, ?e ewidencja ZHP nadal dla nie kt?rych dru?ynowych jest czarn? magi? komenda zaprasza na spotkania indywidualne z dh.hm.Januszem Abramowiczem- cz?onkiem komendy do spraw ewidencji. ?rodowiska zainteresowane proszon? s? o kontakt telefoniczny 603-890-869 lub mailowy
mojakuba@poczta.onet.pl. Proponujemy by spotkania by?y w grupkach np kadr? szczepu, i dobrze jest mie? sw?j sprz?t (komputer).

MUNDUR


G??wna Kwatera Zwi?zku Harcerstwa Polskiego, realizuj?c uchwa?? podj?t? na 38. Zje?dzie ZHP przygotowa?a jednolity tekst regulaminu mundurowego. Dokument dost?pny na stronie
Link. (zrodlo slaska.zhp.pl)

Prosz? o zapoznanie si? z regulaminem i zapraszam do pracy z regulaminem w druzynach;)

ZAPROSZENIE NA GR? MIEJSK?W zwi?zku ze zbli?aj?c? si? kolejn? rocznic? urodzin ?w. Jana Paw?a II stypendy?ci Fundacji Dzie?o Nowego Tysi?clecia organizuj? 23 maja br. gr? miejsk?: „?w. Jan Pawe? II naszym Przewodnikiem”- IV edycja. Adresatami tej inicjatywy s? uczniowie szk?? podstawowych i gimnazj?w, dzieci i m?odzie? zaanga?owana w grupy duszpastersko-formacyjne w parafiach, jak r?wnie? rodziny Metropolii katowickiej.
Wygenerowano w sekund: 0.06
4,156,996 unikalne wizyty